x

Zorginstituut: geld voor pgo kan niet uit Zorgverzekeringswet komen


De aanschaf en het gebruik van een basis persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kan niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), concludeert Zorginstituut Nederland. Hierdoor resten twee opties voor de financiering van pgo’s. Eén optie is om de regelgeving van de Zvw aan te passen zodat het wel kan. Tweede mogelijkheid is om de financiering uit publieke middelen te halen, maar hier gaat het Zorginstituut niet verder op in. 

Lees het originele artikel