x

Zorginstituut: Samenwerken in vaatchirurgische netwerken is noodzakelijk


Dit staat in het ‘Plan van aanpak Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg’. Chirurg en kwartiermaker Peter Go maakte het plan samen met partijen in de zorg in opdracht van Zorginstituut Nederland. De bedoeling is dat alle stappen uiterlijk 31 december 2025 zijn doorlopen. Vier stappen Het plan van aanpak is de uitwerking van afspraken […]

Lees het originele artikel