x

3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022


Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2022 (derde incidentele suppletoire begroting).
 
Lees het originele artikel