x

Aanbieding ontwerpwijziging percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
 
Lees het originele artikel