x

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over aanwijzing aan NZa over Wlz-maatregelen coalitieakkoord


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de antwoorden op vragen over de voorhang van de aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over Wet langdurige zorg (Wlz)-maatregelen uit het coalitieakkoord naar de Tweede Kamer.Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over aanwijzing aan NZa over Wlz-maatregelen coalitieakkoord
 
Lees het originele artikel