x

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022


Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer de 3e incidentele suppletoire begroting 2022 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan, waarin aanvullende uitgaven voor COVID-19 budgettair zijn verwerkt.
 
Lees het originele artikel