x

Aanbiedingsbrief bij tweede voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden


Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.Aanbiedingsbrief bij tweede voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
 
Lees het originele artikel