x

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.
 
Lees het originele artikel