x

Aanhoudende afname van NT-proBNP met sacubitril/valsartan


Nieuwe gegevens van de PIONEER-HF-studie ondersteunen het gebruik van sacubitril/valsartan als een eerstekeusbehandeling voor stabiele patiënten met systolisch hartfalen. Deze resultaten van de open-label, vier weken durende extensiefase sluiten aan bij de initiële bevindingen, die tonen dat sacubitril/valsartan leidt tot een afname van de NT-proBNP-spiegel.
Lees het originele artikel