Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Persbericht: Migraine: ernstig invaliderende chronische hersenaandoening waarover nog steeds taboes bestaan bij behandelaars


Meer kennis over en aandacht voor chronische migraine hebben de emancipatie van de migrainepatiënt onmiskenbaar bevorderd. Niettemin ervaren patiënten – en behandelaars – nog geregeld taboes en misverstanden rond chronische migraine, aldus Krista Roon, neuroloog in het Reinier de Graaf Ziekenhuis, en Floor Bakels, neuroloog in Groene Hart Ziekenhuis , in het eerste nummer van Editie Migraine.
Lees het originele artikel

x

e-learning Masterclass Dermatologie – Module 1 Optimalisering van de diagnostiek van Handeczeem?


Dit is de eerste e-learning binnen de Masterclass dermatologie, over handeczeem. Deze module gaat in op de diagnostiek. Volgende e-learnings zijn: Behandeling van handeczeem en Het handeczeemspreekuur.
Lees het originele artikel

x

Het ‘legacy effect’ niet meer aanwezig na 15 jaar


De follow-up data van de Veteran’s Affairs Diabetes Trial (VADT) laten zien dat het zogenaamde ‘legacy effect’ na 15 jaar is verdwenen. Waar intensieve glykemische behandeling na 10 jaar follow-up nog voor significant minder cardiovasculaire events zorgde, lijkt dit effect vijf jaar later niet meer aanwezig te zijn. Deze data werden gepresenteerd in Orlando tijdens de 78ste Scientific Sessions van de ADA.
Lees het originele artikel

x

Steeds meer inzicht in monogenetische diabetes bij jongeren


Naar schatting heeft 2% van de jongeren met diabetes de monogenetische variant MODY. Vaak krijgen zij een verkeerde diagnose en missen daardoor de meest optimale behandeling. Op basis van klinische algoritmes kunnen patiënten geselecteerd worden voor een genetische test. Blijkbaar zijn er nogal wat barrières. Onderzoekers van het ProDiGY samenwerkingsverband toonden nieuwe resultaten tijdens de 78th ADA Scientific Sessions.
Lees het originele artikel

x

Liraglutide naast insuline verbetert glykemische controle en vermindert lichaamsgewicht en insulinebehoefte


Een post-hoc analyse van de LEADER trial laat zien dat liraglutide in type 2 diabetespatiënten die al insuline gebruiken ook effectief is in het verbeteren van de glykemische controle. Dit gaat gepaard met gewichtsreductie en minder insulinegebruik. Deze resultaten werden gepresenteerd op de 78ste Scientific Sessions van de ADA in Orlando.
Lees het originele artikel

x

Ook bij oudere patiënten minder ernstige hypoglykemieën met insuline degludec


In de gerandomiseerde, dubbelblinde treat-to-target trial DEVOTE is twee jaar lang de cardiovasculaire veiligheid onderzocht van insuline degludec U100 vergeleken met insuline glargine U100. Tijdens de 78th ADA Scientific Sessions in Orlando zijn diverse vervolgstudies gepresenteerd. In een daarvan is specifiek gekeken naar oudere patiënten met diabetes. Hieruit blijkt dat insuline degludec ook bij oudere patiënten minder ernstige hypoglykemieën geeft.
Lees het originele artikel

x

Type 2 diabetes bij jongeren progressiever dan bij volwassenen


Metformine en insuline verbeteren de bètacelfunctie bij volwassenen met IGT (Impaired Glucose Tolerance) of recent gediagnosticeerde type 2 diabetes. Dit is niet het geval bij jongeren, zo blijkt uit drie studies binnen het RISE-programma (Restoring Insulin Secretion). De onderzoeksresultaten zijn gisteren gepresenteerd tijdens de 78th Scientific Sessions van de ADA en tegelijkertijd online in Diabetes Care
Lees het originele artikel

x

Sotagliflozine verlaagt HbA1c, insulinegebruik en (ernstige) hypoglykemieën, maar verhoogt het risico op diabetische ketoacidose


Sotagliflozine als toevoeging aan insuline verlaagt het HbA1c en vermindert het insulinegebruik ten opzichte van placebo in type 1 diabetespatiënten. Daarbij neemt ook het aantal (ernstige) hypoglykemieën af. Wel werd een toename in diabetische ketoacidose gezien. Dit blijkt uit de inTandem1 en inTandem2 studie. De resultaten van deze studies werden gepresenteerd op de 78th Scientific Sessions van de ADA in Orlando.
Lees het originele artikel

x

Ultrasnelwerkende insuline lispro verbetert postprandiale waarden


De ontwikkeling van steeds sneller werkende maaltijd insulines gaat door. Ook op het 78th congres van de American Diabetes Association in Orlando was aandacht voor nieuwe, ultrasnelwerkende insulines. Onder meer zijn de resultaten gepresenteerd van een vergelijkend onderzoek tussen ultra rapid lispro (URLi) en Humalog®. URLi bleek de postprandiale waarden te verbeteren bij type 1 en type 2 diabetespatiënten.
Lees het originele artikel

x

SGLT2-remmers ook veelbelovend voor type 1 diabetespatiënten?


SGLT2-remmers zijn geïndiceerd voor type 2 diabetes. Maar wat is het effect ervan op patiënten met type 1 diabetes? In de DEPICT-2 studie kregen meer dan 800 patiënten met onvoldoende gereguleerde type 1 diabetes dapagliflozine als toevoeging op insuline. Het resultaat: betere glykemische waarden zonder extra risico op hypoglykemieën met een lichte toename in DKA (diabetische ketoacidose). Dit is bekend gemaakt op de 78th ADA Scientific Sessions in Orlando.
Lees het originele artikel