Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)


Binnenkort beschikbaar op Mednet!
Lees het originele artikel

x

e-learning Masterclass Dermatologie – Module II Handeczeemspreekuur


Dit is de tweede e-learning binnen de Masterclass dermatologie, over handeczeem. Deze module gaat in op Handeczeemspreekuur. Eerder verschenen de module ‘Diagnostiek’. Volgende e-learning: Behandeling van handeczeem.
Lees het originele artikel

x

Worden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?


Wereldwijd is het aantal hiv-infecties in de afgelopen 7 jaar met 18% gedaald. Waren het er in 2010 nog 2,2 miljoen, nu is dat 1,8 miljoen. Te weinig, aldus UNAIDS. “Zo worden de doelen voor 2020 – die onder meer streven naar minder dan 500.000 hiv-besmettingen – niet gehaald.”
Lees het originele artikel

x

ART-suppressie = geen hiv-infectie


‘Undetectable = untransmissable’; met de resultaten uit de PARTNER 2-studie wordt dit adagium (nogmaals) op robuuste wijze bevestigd. Effectieve suppressie van hiv brengt het risico op hiv-infectie onder serodiscordante (homoseksuele) stellen naar nul.
Lees het originele artikel

x

Doravirine veelbelovende behandeloptie


Doravirine in combinatie met een NRTI biedt een hogere effectiviteit bij behandelingsnaïeve hiv-patiënten dan DRV+r met NRTI. Tevens ontwikkelde slechts 0,5% van de patiënten resistentie tegen enige studiemedicatie tot en met week 96. Doravirine werd goed verdragen en was over het algemeen veilig; vergeleken met DRV+r heeft het tevens een gunstig lipidenprofiel.
Lees het originele artikel

x

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol


Hoewel de eerste gerandomiseerde klinische studie bij mensen bij wie een nieuwe strategie werd onderzocht om slapende hiv-reservoirs wakker te schudden en te vernietigen, niet heeft geleid tot spectaculaire resultaten, vormt het een goede aanzet tot verder onderzoek.
Lees het originele artikel

x

Switchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico


Switchen van een op ABC gebaseerd regime naar E/C/F/TAF vermindert het risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) significant volgens een gevalideerd model. In dit speciaal voor mensen met hiv ontwikkelde DAD-model (volledig) wordt rekening gehouden met het CVD-risico dat geassocieerd is met het gebruik van op ABC gebaseerde behandelregimes. Mogelijk biedt switchen voor deze specifieke populatie dan ook klinische voordelen.
Lees het originele artikel

x

Jonge vrouwen meest kwetsbaar


Dat de hiv-epidemie nog lang niet voorbij is, bewijzen de laatste cijfers van UNICEF. Elk uur worden wereldwijd ongeveer 30 adolescenten tussen de 15 en 19 jaar geïnfecteerd met hiv. Daarvan is twee derde vrouw. Dit maakt pijnlijk duidelijk hoe slecht het met de positie van meisjes en jonge vrouwen in sommige regio’s is gesteld.
Lees het originele artikel

x

Hoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met hepatitis co-infectie


Het blijkt dat virale hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV) markers zijn voor seksueel hoogrisicogedrag onder seropositieve MSM. Voor MSM met een hiv/HCV-co-infectie is er een duidelijke associatie met chemseks en gelijktijdige transmissie van syfilis ten tijde van de hiv-diagnose, maar dat geldt niet voor chlamydia of gonorroe.
Lees het originele artikel

x

Hulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig


Hoewel het aantal hiv-besmettingen in Nederland en de omringende landen al jaren daalt, vindt op nauwelijks een dag rijden van ons land precies het omgekeerde plaats. Sinds 2010 is het aantal hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië met 30% gestegen en in sommige regio’s zelfs verdubbeld. Hoogste tijd om in te grijpen, aldus het Aidsfonds en de Elton John Aids Foundation. Zij riepen hiervoor gezamenlijk een noodfonds in het leven.
Lees het originele artikel