Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2Lees het originele artikel

x

Wat is er bijzonder aan de CARMELINA-studie?


Niet eerder is een DPP-4-remmer getest in een cardiovasculaire eindpuntstudie waarin de meerderheid van de geïncludeerde type 2 diabetespatiënten een voorgeschiedenis van verminderde nierfunctie had. Dit feit maakt de CARMELINA®-studie met linagliptine anders dan eerdere studies met DPP-4-remmers. Uit de resultaten blijkt dat linagliptine cardiovasculair veilig is, ook voor patiënten met nierschade. Dosisaanpassing is met linagliptine niet nodig bij verminderde nierfunctie.
Lees het originele artikel

x

Endoscopisch of open oogsten van CABG-vat heeft geen invloed op uitkomsten


De vena saphena magna is wereldwijd het meest gebruikte vat voor coronaire bypassoperaties (CABG). Onduidelijk is of een endoscopische aderafname van invloed is op de langtermijnuitkomsten. De adequaat gepowerde, multicenter gerandomiseerde, gecontroleerde REGROUP-studie geeft antwoord op deze vraag. Tegelijk met de presentatie van Marco Zenati (Boston, VS) verschenen de uitkomsten in NEJM.
Lees het originele artikel

x

Betere oxygenatie, maar geen betere uitkomsten door hogere streefwaarde


Patiënten die gedurende de eerste 6-12 kritieke uren na een IC-opname vanwege een hartstilstand behandeld worden met een MAP-streefwaarde van 65 mmHg, zoals aanbevolen in de richtlijnen, ontwikkelen een grote daling van de cerebrale oxygenatie, wat extra hersenschade kan veroorzaken. Een MAP-streefwaarde van 85-100 mmHg blijkt weliswaar te resulteren in een betere cerebrale oxygenatie, maar niet tot betere uitkomsten, zo is gevonden in de Neuroprotect-studie.
Lees het originele artikel

x

Lagere mortaliteit na bypass vs. PCI bij patiënten met meervatslijden


Een coronaire bypassoperatie (CABG) resulteert in een lagere all-cause mortaliteit dan een percutane coronaire interventie (PCI) met een drug-eluting stent bij patiënten met diabetes mellitus en meervatslijden van de coronairarteriën (MVD), zo is gevonden in een eerdere analyse van FREEDOM-studie na een gemiddelde follow-upperiode van 3,8 jaar. Tijdens het AHA-congres presenteerde Valentin Fuster (New York, VS) de uitkomsten na een follow-upperiode van acht jaar.
Lees het originele artikel

x

Minder trombo-embolische events door rivaroxaban bij hartfalen


Bij hartfalenpatiënten treden vaak trombo-embolische events op. Een recente post-hocanalyse van de COMMANDER HF-trial wijst erop dat een lage dosis rivaroxaban het risico op dergelijke events kan verminderen. Deze bevindingen vormen een verklaring voor de onlangs in NEJM gepubliceerde neutrale resultaten, omdat het primaire eindpunt voornamelijk werd gedreven door hartfalen-events, die niet gemedieerd worden door trombine en daardoor niet vatbaar zijn voor de behandeling met rivaroxaban. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) gaf een reactie op deze studieresultaten.
Lees het originele artikel

x

Unieke analyse naar de uitkomsten na tien jaar bij gebruik van drie typen stents


Nieuwe generatie drug-eluting stents (DES) resulteren in potentie in betere langetermijnuitkomsten in vergelijking met eerste generatie DES. Onderzoek daarnaar ontbrak tot nu toe, met name naar de vergelijking van nieuwe generatie DES met biologisch afbreekbare of permanente polymeren. In de ISAR-TEST 4-trial uit München zijn de uitkomsten van patiënten bij gebruik van drie typen stents tien jaar lang bijgehouden. De uitkomsten en een bijbehorend commentaar verschenen direct online in Circulation.
Lees het originele artikel

x

Omvattend educatieprogramma leidt tot beter medicatiegebruik


Bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico resulteert een omvattend educatieprogramma in een significant beter gebruik van evidence-based therapieën. De tools die in de betreffende BRIDGE Cardiovascular Prevention-studie uit Brazilië zijn geëvalueerd, wordt gebruikt voor het opzetten van een vergelijkbaar programma dat is bedoeld voor patiënten met manifeste hart- en vaatziekten.
Lees het originele artikel

x

Transnasale koeling na hartstilstand buiten het ziekenhuis


Transnasale evaporatieve koeling van patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, blijkt een hemodynamisch veilige interventie te zijn, waarbij het significant korter duurt totdat de streeftemperatuur is bereikt, in vergelijking met het beleid waarbij pas in het ziekenhuis wordt begonnen met koelen. De neurologische uitkomsten waren niet significant verschillend in het totale cohort, maar mogelijk wel bij patiënten met ventrikelfibrilleren.
Lees het originele artikel

x

Beter antistollingsbeleid en betere uitkomsten dankzij beslissingsonder-steuning


Ondanks de beschikbaarheid van tools voor risicostratificatie, veilige en effectieve behandelopties en evidence-based richtlijnen krijgen lang niet alle patiënten met atriumfibrilleren (AF) antistolling ter preventie van beroerten. Geautomatiseerde beslissingsondersteuning (computerized decision support, CDS) blijkt het gebruik van antistollingsmedicatie bij deze patiëntencategorie te verhogen, waarbij tevens de klinische uitkomsten verbeteren.
Lees het originele artikel