Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

SLIT tegen berkenpollen verbetert neus- en oogklachten


Sublinguale immunotherapie (SLIT)-tabletten met SQ-boom resulteren in een significante verbetering van de neus- en oogklachten tijdens het (berken)pollenseizoen bij patiënten met allergische rhinoconjunctivitis die is geïnduceerd door pollen van de berken homologe groep, zoals de berk, els en hazelaar. Deze bevindingen van een post-hocanalyse onderstrepen de klinische verbeteringen van deze therapie.
Lees het originele artikel

x

Utrechtse eczeempatiënten zijn zeer tevreden met dupilumab


Dupilumab is een nieuwe en effectieve behandeloptie voor patiënten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem. Een prospectieve registry van het UMC Utrecht laat zien dat patiënten die in de dagelijkse praktijk dupilumab krijgen, zeer tevreden zijn. De tevredenheid blijkt niet afhankelijk te zijn van het wel of niet ervaren van bijwerkingen.
Lees het originele artikel

x

Omalizumab verbetert tolerantie voor bepaalde voedselallergenen


Omalizumab (anti-IgE) is een veelgebruikt middel voor de behandeling van diverse allergische aandoeningen. Daarom is interesse ontstaan voor de behandeling van voedselallergie met dit middel. Uit recente ervaringen met het gebruik van omalizumab bij enkele patiënten met voedselallergie blijkt dat omalizumab de tolerantie tegen bepaalde voedselallergenen verbetert.
Lees het originele artikel

x

Prevalentie van geregistreerde penicilline-allergie in Nederland


Penicilline-allergie kent diverse klinische manifestaties, variërend van onmiddellijke, versnelde en late reacties. De meest voorkomende manifestaties zijn urticaria en exantheem en de meest bedreigende reactie is een anafylactische shock. In 90% van de gevallen kan een geregistreerde penicilline-allergie niet geverifieerd worden middels een allergietest. Een onderzoek uit Groningen toont aan dat bij 2,36% van de geanalyseerde patiënten daadwerkelijk sprake was van penicilline-allergie.
Lees het originele artikel

x

SLIT is effectief bij huisstofmijt-gerelateerde allergische rhinitis


Behandeling met op huisstofmijt gerichte sublinguale immunotherapie (SLIT) gedurende een jaar blijkt effectief bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met matige tot ernstige aan huisstofmijt gerelateerde allergische rhinitis (AR). Daarnaast tonen deze tabletten een gunstig bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met de bevindingen uit eerdere studies naar SLIT.
Lees het originele artikel

x

podcasts


Podcasts zijn het helemaal en ook bij Mednet geloven we in de kracht van dit nieuwe medium van kennisoverdracht.
Lees het originele artikel

x

Webinars ‘Herkennen, diagnosticeren en behandelen van reumatische aandoeningen’


Reumatische aandoeningen zijn halsstarrig en hebben een grote impact op het leven van een patiënt. Het zijn complexe ziektebeelden die niet altijd makkelijk te diagnosticeren zijn. Met onderstaande webinars biedt Lilly u de mogelijkheid om door experts in het veld van artritis psoriatica en reumatoïde artritis bijgepraat te worden over het herkennen, diagnosticeren en behandelen van deze reumatische aandoeningen.
Lees het originele artikel

x

Lilly Reumatologie


Voor u als zorgprofessional is up-to-date kennis essentieel. Via deze webpagina biedt Lilly u graag de kans in hele korte tijd door experts te worden bijgepraat.
Lees het originele artikel

x

E-learning Therapie op maat


Criteria bij het kiezen van de optimale behandeling voor patiënten met HR+/HER2-gemetastaseerd mammacarcinoom. Biomarkers, klinische kenmerken of gezond verstand?
Lees het originele artikel

x

Osteoporosis – VERO subgroup analyses results


Nu teriparatide volgens de indicaties voorgeschreven kan worden, is het van belang om inzichtelijk te krijgen welke patiënten er gebaat zijn bij een behandeling met dit middel. Deze geaccrediteerde e-Learning van de VERO-subgroep analyse, een verdieping op de VERO-studie, kan u hierbij helpen.
Lees het originele artikel