x

Aanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten


Recente gegevens van de CANTOS-trial, die werden gepresenteerd door Paul Ridker (Harvard Medical School), wijzen erop dat verlaging van de ontstekingsactiviteit met de interleukine (IL)-1β-remmer canakinumab betere uitkomsten geeft. De omvang van de hsCRP-reductie na een enkele gift canakinumab zou een eenvoudige methode kunnen zijn om personen die waarschijnlijk het meeste profijt van voortgezette behandeling zullen hebben, te identificeren.
Lees het originele artikel