x

Aanstelling prof. dr. Martin Paul verlengd


De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht (UM) heeft prof. dr. Martin Paul herbenoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de UM voor een periode tot en met mei 2019. De eerdere …
Lees het originele artikel