x

Allochtone moeders maken inhaalslag in gebruik van kraamzorg


Bijna alle vrouwen die bevallen, maken gebruik van kraamzorg. Dit is echter minder het geval bij vrouwen van niet-westerse allochtone afkomst dan bij autochtone vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg …
Lees het originele artikel