x

Antwoorden op de vragen over het bericht ‘Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten’


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoorden op de vragen van de Kamerleden Raemakers en Van Ginneken (beiden D66) over het bericht ‘Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten’ toe.
 
Lees het originele artikel