x

Bedrijfsgezondheidszorg moet verbeterd worden


De SER adviseert aanpassing van het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg. Medio 2012 adviseerde de NVAB de ministeries van SZW en VWS over verbetering van de bedrijfsgezondheidszorg. Een groot deel van deze adviezen is door de SER …
Lees het originele artikel