x

Beroepsverbod via tuchtrecht nu mogelijk


Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen.
Lees het originele artikel