x

Betere herkenning depressiepatient door screening hoogrisicogroep


De screening van hoogrisicogroepen (patienten die frequent de huisarts bezoeken; patienten met geestelijke gezondheidsklachten en psychosociale problemen; patienten met onverklaarde lichamelijke klachten) leidt tot een betere herkenning van patienten met een depressie.
Screening leidt echter in …
Lees het originele artikel