x

Bewindvoerders, Mentoren en Curatoren: Een Onderbetaalde Strijd voor Gerechtigheid


Het is een verhaal dat zich vaak achter de schermen afspeelt, weggestopt in bureaucratische labyrinten en beleidsjargon. Maar het heeft betrekking op een sector die van vitaal belang is voor duizenden kwetsbare mensen in Nederland. We hebben het over bewindvoerders, mentoren en curatoren, degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van financiën en het nemen van beslissingen voor mensen die dat niet zelf kunnen doen. En hun verhaal is er een van frustratie, onbegrip en een strijd voor rechtvaardige vergoeding.

In een recente brief aan hun leden, NBBI (Nederlandse Beroepsvereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) en Horus, de vereniging voor mentorschap en curatele, drukken ze hun diepe teleurstelling uit over het gebrek aan een snelle oplossing voor de problemen waarmee hun sector wordt geconfronteerd. Ondanks beloftes en gesprekken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijven de uitdagingen onopgelost.

Deze uitdagingen omvatten onder andere een hoge werklast, ontoereikende tarieven, het verlies van ervaren medewerkers aan gemeenten, onbetaalde werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan beschikbare uren, en bewindvoerders die niet kunnen voldoen aan solvabiliteitseisen. Het lijkt erop dat deze essentiële dienstverleners aan hun lot worden overgelaten, terwijl ze dagelijks te maken hebben met complexe casuïstiek en de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

De brief van NBBI en Horus bevat dringende aanbevelingen aan hun leden. Ze adviseren bewindvoerders en anderen om kritisch naar hun dienstverlening te kijken en terughoudend te zijn bij het aannemen van ingewikkelde en vaak arbeidsintensieve dossiers. Ook benadrukken ze het belang van het naleven van wettelijke taken en het aanvragen van extra uren voor complexe dossiers. Het is een teken van de ernst van de situatie dat ze bewindvoerders aanmoedigen om specifieke taken niet uit te voeren als de extra beloning niet wordt toegekend.

Maar de brief gaat verder dan alleen aanbevelingen. NBBI en Horus hebben ook stappen ondernomen om hun zaak kracht bij te zetten. Ze vragen minister Weerwind om extra subsidie om de hoge inflatie van 2022 te compenseren. Ze dringen er bij de minister op aan om onderzoek te doen naar de uren die bewindvoerders aan dossiers besteden en om eenzelfde onderzoek te doen voor curatele en mentorschap. Bovendien onderzoeken ze of een juridische procedure kansrijk is om de beloningen beter in lijn te brengen met de werkelijkheid.

Het geduld van bewindvoerders en hun verenigingen raakt op, maar hun vastberadenheid blijft sterk. Ze hebben jarenlang geduldig samengewerkt en zijn constructief betrokken geweest bij onderzoeken en gesprekken. Maar nu eisen ze gerechtigheid voor hun sector, die van cruciaal belang is voor de bestaanszekerheid van honderdduizenden kwetsbare mensen in Nederland.

Het is een verhaal dat niet vaak genoeg wordt verteld, maar het verdient de aandacht en steun. Bewindvoerders, mentoren en curatoren zijn de stabiele basis die zorgt voor degenen die dat het meest nodig hebben. Laten we hun strijd voor rechtvaardigheid niet negeren en hen de erkenning en vergoeding geven die ze verdienen.
Het bericht Bewindvoerders, Mentoren en Curatoren: Een Onderbetaalde Strijd voor Gerechtigheid verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel