x

Bijlage 1. Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs


Met deze handreiking wordt er inzicht gegeven in oplossingen voor knelpunten aan gemeenten, scholen en kinderopvang die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.
 
Lees het originele artikel