x

Bijlage 3. Meertalige en anderstalige opvang


Een onderzoek naar hoeveel kinderopvang op dit moment wordt aangeboden (mede) in een andere voertaal dan de Nederlandse taal. 
 
Lees het originele artikel