x

Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang – Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders


Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.
 
Lees het originele artikel