x

Bruins: ‘Er had één hoofdlijnenakkoord moeten komen’


Achteraf had minister Bruins liever één groot hoofdlijnenakkoord voor de zorg afgesloten.
Lees het originele artikel