Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Prijktijkvoorbeeld: Intensieve Samenwerking Afdeling in het JBZ 


Tijd voor verbinding Dankzij de inzet van zorgprofessionals, managers en bestuurders is de zorg-gerelateerde schade en sterfte de afgelopen jaren gedaald. Maar het kan nog beter, want nog steeds sterven onnodig ieder jaar ruim duizend patiënten in ziekenhuizen. Nog meer protocollen, richtlijnen en regels maken de zorg niet veiliger. Door aandacht te besteden aan het […]

Lees het originele artikel

x

Samenwerken rond zorgpersoneel: niet alles mag


Werkgevers mogen samenwerken als antwoord op de krapte op de zorg-arbeidsmarkt. Deze samenwerking mag echter niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers. Afspreken elkaar personeel niet over te nemen, is niet toegestaan.

Lees het originele artikel

x

André Postema: ‘Keiharde contractering zorgverzekeraars gaat over ruggen van patiënten’


Het ergert bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis in Groningen: zijn ziekenhuis werkt intensief samen, zet zich in voor mensgerichte, waardegedreven én doelmatige zorg en staat fier op nummer 1 van de BDO-benchmark.. Maar veel waardering van de zorgverzekeraars krijgt het ziekenhuis niet.

Lees het originele artikel

x

AI voor mensen met dementie: ‘Co-design is key’


Het nieuwe jaar staat weer voor de deur, tijd voor reflectie. In Het jaar van blikken bestuurders en experts uit verschillende zorgbranches terug op 2022. Wijnand IJsselsteijn, hoogleraar en directeur van het Expertise Centrum Dementie & Technologie, bijt het spits af. Hij vertelt over nieuw onderzoek naar persoonsgerichte dementiezorg middels kunstmatige intelligentie. ‘Warme technologie heeft in 2022 een groeispurt gemaakt.’

Lees het originele artikel

x

Zelfredzaamheid versus kosteneffectieve preventie


Het is wat iedereen wil: zorg en zorgkosten voorkomen. Maar in de praktijk leidt het tot politieke onenigheid. De stroeve invoering van PrEP laat zien waarom het zo moeilijk is om zorgkosten te verminderen.

Lees het originele artikel

x

Samenwerking Gelderse ziekenhuizen leidt tot forse instroom FZO-beroepen


Zeven ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Gelderland werken nauw samen aan het opleiden voor FZO-beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Daarmee willen de ziekenhuizen een regionale balans creëren tussen vraag en aanbod. Twee jaar na dato is de FZO-beroepeninstroom in deze regio met 30 procent toegenomen.

Lees het originele artikel

x

Zorgpersoneel kan stad Amsterdam niet meer in


Amsterdam is steeds onbereikbaarder voor zorgpersoneel. Daarom wordt nu met de gemeente Amsterdam besproken hoe daar wat aan gedaan kan worden. 

Lees het originele artikel

x

Ook zorgbestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn


Bij juridische aansprakelijkheid maken we onderscheid tussen 4 soorten: civielrechtelijke aansprakelijkheid tuchtrechtelijke aansprakelijkheid bestuursrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke aansprakelijkheid Voor elk type gelden andere omstandigheden waarin een zorgbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. In het whitepaper ‘Persoonlijke aansprakelijkheid van zorgbestuurders’ brengen we voor deze rechtsgebieden de risico’s in kaart en leggen we uit hoe u deze minimaliseert […]

Lees het originele artikel

x

Georgette Fijneman: ‘Stop met mopperen over IZA’


Zilveren Kruis vindt dat de zorgsector moet ophouden met mopperen over het IZA. Directievoorzitter Georgette Fijneman: ‘Zet de schouders eronder!’

Lees het originele artikel

x

Gratis oriëntatieprogramma’s voor zij-instromers lopen als een trein


Oriëntatieprogramma’s voor zij-instromers in de zorg zijn veel succesvoller als ze gratis zijn. Naar Amsterdams voorbeeld schieten dergelijke programma’s inmiddels als paddenstoelen uit de grond.

Lees het originele artikel