Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

‘Laat Autoriteit Persoonsgegevens duiding geven over AVG’


Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn te voorzichtig met het delen van data. Een duiding door de Autoriteit Persoonsgegevens kan rust creëren in de zorg, vindt VVD-Kamerlid Arno Rutte.
Lees het originele artikel

x

Jan Voorburg: ‘We zien veel kansen voor e-health in Flevoland’


Na de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen moet de provincie Flevoland digitale koploper worden. Ziekenhuis St Jansdal heeft hierbij een centrale rol. Innovation officer Jan Voorburg is ‘zeer vereerd’ maar wil niet te hard van stapel lopen. 
Lees het originele artikel

x

Maasstad Ziekenhuis opent de slagbomen tussen domeinen


Het Maasstad Ziekenhuis en de Huisartsenposten Rijnmond  (HAP) openen binnenkort een gezamenlijk spoedloket. ‘We doen de slagbomen tussen onze seh en de HAP omhoog’, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach.
Lees het originele artikel

x

‘Maak de WNT minder complex’


De kosten die gemoeid zijn met de controle van de WNT, zijn onevenredig hoog. Accountants pleiten voor een veel simpeler model.
Lees het originele artikel

x

‘Zorgverzekeraars moeten congruent gedrag vertonen’


Botsende verantwoordelijkheden tussen zorgverzekeraars en gemeenten belemmeren de juiste zorg op de juiste plek. ‘Zorgverzekeraars moeten congruent gedrag vertonen bij hun zorginkoop’, zegt VWS-topambtenaar Bas van den Dungen bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.
Lees het originele artikel

x

NZa wil grote bijdrage leveren aan stimulering van e-health


De implementatie en opschaling van e-health blijken een lastige opgave. Daarom wil de NZa in 2019 een grote bijdrage leveren aan het stimuleren van innovatieve zorg. In een brief aan VWS heeft de autoriteit haar plannen uiteengezet.
Lees het originele artikel

x

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen


Het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door apotheken biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Dat meldt de Autoriteit Consument & markt (ACM).
Lees het originele artikel

x

Eerste experimenten elv van start


Vier zorgaanbieders krijgen van Zilveren Kruis de ruimte om maximaal tien dagen kwetsbare ouderen die plotseling ziek worden te onderzoeken zodat zij de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Deze pilot geeft als eerste invulling aan de experimentprestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ binnen de NZa-regeling eerstelijnsverblijf. 
Lees het originele artikel

x

Zo ga je om met een privacy-affaire


Het OLVG kwam in opspraak door een grootschalig datalek. Hoe ga je als ziekenhuis met een dergelijke affaire om? Marcel van der Haagen, Functionaris Gegevensbescherming van het Amsterdam UMC, legt het uit.
Lees het originele artikel

x

‘Zorg op de juiste plek leidt niet zo maar tot krimp ziekenhuiszorg’


Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het grootschalig verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis de zorg goedkoper maakt. ‘Het rapport “De juist zorg op de juiste plek” staat op dat punt vol politiek correct wens-denken’, zegt Wim van Harten.
Lees het originele artikel