Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

‘Verpleegkundigen in bestuur Martini Ziekenhuis even belangrijk als artsen’


Twee verpleegkundigen treden toe tot de bestuursraad van het Martini Ziekenhuis. Volgens bestuurder Ton Tiebosch is hun rol in de besluitvorming hiermee gelijkwaardig geworden aan die van de medisch specialisten.
Lees het originele artikel

x

Ziekenhuizen blij met corona-akkoord


De ziekenhuizen reageren positief op het akkoord dat de NVZ vorige vrijdag heeft gesloten met ZN over de compensatie voor de coronakosten voor dit jaar.
Lees het originele artikel

x

‘Tarief wijkverpleging moet met 10 procent omhoog’


De tarieven in de wijkverpleging zijn verlieslatend voor grote regionale zorgaanbieders. Ze moeten met 10 procent omhoog. Er is nu geen geld voor goede arbeidscontracten, opleidingen, onderzoek en innovatie.
Lees het originele artikel

x

Zorgverzekeraars blij met regeling, nog niet toe aan premiediscussie


Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn tot een akkoord gekomen over een regeling die omzetverlies en meerkosten door de coronazorg moeten dekken. Zilveren Kruis-directievoorzitter Georgette Fijneman en CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot spreken namens Zorgverzekeraars Nederland over ‘a hell of a job’. De betaling van ‘aanneemsommen’ hoeft geen blijvertje te zijn, wat hen betreft. ‘Dan zouden we ieder jaar zulke omstandigheden hebben. Dat hopen we toch niet.’
Lees het originele artikel

x

Minister Van Rijn wil positieve vibe samenwerking vasthouden


De hechte samenwerking in de zorg moet een betere plek krijgen in het zorgstelsel. Minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en een Kamermeerderheid willen een bekostiging die samenwerking beter beloont. Dat bleek bij het Kamerdebat over cure op 2 juli 2020.
Lees het originele artikel

x

No cure no pay in zwang bij vergoeding peperdure geneesmiddelen


Er komen gentherapieën beschikbaar die eigenlijk veel duurder zijn dan wat de overheid zich doorgaans veroorlooft. Betalen naar prestatie kan een oplossing zijn om de innovatieve geneesmiddelen toch te kunnen vergoeden.
Lees het originele artikel

x

‘Slimmere zorg nodig in Achterhoek om dubbele vergrijzing op te vangen’


Zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis hebben een ambitieuze visie opgesteld om de zorg in de vergrijsde Achterhoek op peil te houden. Het moet volgens hen echt anders, omdat de zorgvraag groter dreigt te worden dan het aanbod. Ze zetten in op minder specialistische zorg, meer eigen regie bij patiënten en slim gebruik van digitale toepassingen.
Lees het originele artikel

x

‘Goede rvt beseft dat zorg niet eindigt bij de muren van de instelling’


Cijfers en financiële continuïteit golden lange tijd als het alfa en omega van intern toezicht in de zorg. Het huidige tijdsgewricht vraagt een bredere benadering, vinden Marina Eckenhausen (IGJ) en Karina Raaijmakers (NZa). Sleutelwoord in het recent aangescherpte toezichtkader is maatschappelijke positionering. ‘Wij willen dat een raad van toezicht zich nadrukkelijk realiseert dat zorg niet begint en eindigt bij de muren van de instelling.’
Lees het originele artikel

x

Agressie patiënten in de zorg is ‘normaal geworden’


Agressie in de zorg is aan de orde van de dag. Uit onderzoek van TNO van vorig jaar blijkt dat meer dan de helft van het zorgpersoneel agressie ervaart door cliënten en hun familie en vrienden. de onderzoekers zeggen dat het zo vaak voorkomt dat het als ‘normaal onderdeel van het werk wordt beschouwd’.
Lees het originele artikel

x

Amphia-app voor overdracht naar de thuiszorg ‘bespaart ongeveer 1 fte’


Het Amphia Ziekenhuis ontwikkelde in samenwerking met de thuiszorg in de regio een app om patiënten die met ontslag gaan snel aan een wijkverpleegkundige te helpen. Het is een kleine stap in de oplossing van een groter probleem: het gebrek aan digitalisering bij de overdracht na ontslag uit het ziekenhuis.
Lees het originele artikel