Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Zo werkt de Oostenrijkse contact-app Stopp Corona


Apps die anoniem contacten van mensen bijhouden om het coronavirus te stoppen, staan vol in de aandacht. In Europa loopt Oostenrijk voorop. De app Stopp Corona is daar al twee weken in gebruik en wordt vrijdag uitgebreid met extra functies. ‘We zijn kampioen gegevensbescherming’, zegt Stefan Muller van het Rode Kruis, de organisatie achter de app.
Lees het originele artikel

x

Bank ziet naast vragen over vangnet ‘goed toekomstperspectief’


In een ongekende blijk van eensgezindheid hebben overheid, zorgverzekeraars en banken de afgelopen weken maatregelen genomen die de continuïteit van zorg moeten waarborgen. Of het genoeg is om alle beroepsbeoefenaren op de been te houden, moet blijken. Maar voor de sector als geheel ziet Sector Banker Healthcare Anja van Balen van ABN AMRO ‘een goed perspectief voor de toekomst’.
Lees het originele artikel

x

Ggz maakt zich klaar voor nieuwe fase in coronacrisis


De coronacrisis begon voor de ggz met een acute fase waarin vooral het hoognodige in stand werd gehouden. Volgens Marc Blom, psychiater en bestuurder van Parnassia Groep, breekt nu een fase aan waarin elke keer de afweging gemaakt moet worden wat een groter risico is: de afwezigheid van zorg en ondersteuning of besmetting met het coronavirus.
Lees het originele artikel

x

‘Zorgverlener mag coronazorg weigeren bij gebrek aan beschermingsmiddelen’


Als zorgverleners hun werk niet veilig en met bescherming van hun gezondheid kunnen doen, mag een werknemer zeggen: “Op deze manier kan ik de gevraagde zorg niet verlenen en dat mag je als werkgever ook niet van mij vragen”.
Lees het originele artikel

x

‘Zorgplicht mag alleen wijken bij gewichtige redenen’


Hulpverleners mogen een behandeling niet zomaar stop zetten als een patiënt corona heeft. Als er gewichtige redenen zijn, kan het soms wel. In eerste instantie zal iedereen, vooral ook de overheid, zich maximaal moeten inspannen om voor voldoende beschermingsmiddelen te zorgen.
Lees het originele artikel

x

‘Als de kinderziekten eruit zijn, kan een pgo iets gaan betekenen’


Dankzij de coronacrisis krijgt de digitalisering van de zorg een impuls. Wat zijn de voorwaarden om dan ook de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) tot een succes te maken? Deel 3 van een serie.
Lees het originele artikel

x

Video: ‘Het is vitaal om een strategisch perspectief te houden in een crisis’


Hoogleraar Bestuurskunde Paul ’t Hart reflecteert op interviews die Erasmus Centrum voor Zorgbestuur deed met bestuurders Julianne Meijers (Siza) en Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis). Hij ziet dat ze hun klassieke zorgwaarden gebruiken als kompas en dat ze een strategisch perspectief houden, ondanks de grote druk op in het nu. 
Lees het originele artikel

x

Brabantse ziekenhuizen starten niet-coronazorg beperkt weer op


Ziekenhuizen laveren tussen de inspanningen de coronacrisis te beheersen en de noodzaak om de niet-coronazorg weer op te starten. De ziekenhuizen in Noord-Brabant gaan samen weer ruim 20 procent van de niet-coronazorg opstarten, zegt Bart Berden.
Lees het originele artikel

x

Zo zet Fivoor succesvol omgevingsmanager in


De forensisch psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder werkt sinds de zomer van 2019 met een omgevingsmanager. Het afgelopen jaar zag de instelling mede door de inzet van die omgevingsmanager de klachten uit de omgeving dalen, de berichtgeving in de media minder negatief worden en de contacten op alle niveaus verbeteren.
Lees het originele artikel

x

‘Zorgplekkentekort vraagt om onconventionele oplossingen’


De vraag naar verpleegplekken voor ouderen in Amsterdam stijgt snel. Onzekerheden rond financiering en personeel zetten een rem op de uitbreiding van het aanbod. Volgens Sophie Keulemans–ter Kuile van Cordaan roept de situatie om anders, veel flexibeler, gebruik maken van vastgoed.
Lees het originele artikel