Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Architect ontvouwt nieuwbouwplannen Alkmaar


De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de nieuwbouwplannen gepresenteerd. Het ziekenhuis wordt kleiner en zeer functioneel ingedeeld.
Lees het originele artikel

x

‘Minimumnormen chirurgie slokdarm- en maagkanker omhoog’


Bij hoog complexe zorg als de behandeling van slokdarm- en maagtumoren moeten de volumenormen omhoog. Om dat mogelijk te maken moet regionale samenwerking versterkt worden. Dat zegt de kersverse hoogleraar gastro-intestinale chirurgie Mark van Berge Henegouwen.
Lees het originele artikel

x

Apothekers versturen maandelijks 45.000 berichten via Siilo


Apothekers die de messenger-app Siilo gebruiken, versturen maandelijks zo’n 45.000 berichten, meldt de KNMP. Dit hangt onder meer samen met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei.
Lees het originele artikel

x

Nivel: Meer e-mailconsulten huisartsen


Het aantal e-mailconsulten van huisartsen is de afgelopen jaren licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.
Lees het originele artikel

x

Promovendus pleit voor betere meetinstrumenten epilepsie


Uit onderzoek blijkt dat bestaande meetinstrumenten die nu volgens de richtlijnen gebruikt worden niet het juiste beeld geven van patiënten met epilepsie. Dit promotieonderzoek heeft de CaRe Award gewonnen.
Lees het originele artikel

x

‘Er is directe gezondheidswinst te behalen’


“Als het over e-Health gaat, heeft men het vaak vooral over technologie en wat die allemaal mogelijk maakt. The sky lijkt daarbij the limit”, vertelt Marco Boonstra, in het dagelijks leven PhD-onderzoeker bij het Dialyse Centrum Groningen en het UMCG. “Maar wat we nogal eens vergeten, is dat in elke patiëntenpopulatie zo’n 25 tot 45% […]
Lees het originele artikel

x

VWS initieert onderzoek naar casemanagement dementie


Het ministerie van VWS laat landelijk en regionaal onderzoek doen naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland hoopt dat de uitkomsten leiden tot gerichte verbetertrajecten in regio’s waar de zorg voor dementie nog niet optimaal functioneert.
Lees het originele artikel

x

Rekenkamer: extra uitgave verpleeghuiszorg was vermijdbaar


De Algemene Rekenkamer stelt dat de minister van VWS opname van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in het register mogelijk had kunnen voorkomen. De extra uitgaven voor verpleeghuiszorg kunnen lager of hoger uitvallen dan de 2,1 miljard euro die het kabinet heeft begroot.
Lees het originele artikel

x

‘Leg aansprakelijkheid neer bij zorgnetwerk’


Medisch aansprakelijkheidsrecht legt té veel de focus op de patiënt en zorgaanbieder. ‘Dat leidt bij transmurale zorgnetwerken tot problemen’, aldus Charlotte Zegveld, onderzoeker aan de Tilburg University.
Lees het originele artikel

x

De Jonge gaat strijd met de zorgval aan


Met het offensief van De Jonge moet de zorgval per 1 juli tot het verleden behoren.
Lees het originele artikel