Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Zorgclubs: Salarisverhoging goede eerste stap, maar er is meer nodig


Het extra geld dat het kabinet uittrekt om een groot deel van de salarissen in de zorg te verhogen is een goede eerste stap, maar het is niet genoeg. Zo reageren de vakbonden en werkgeversorganisaties op het besluit van het kabinet om 675 miljoen euro uit te trekken om de salarissen van een groot deel van de zorgmedewerkers te verhogen.
Lees het originele artikel

x

Wil een burger zijn zorgdata delen voor algemeen gebruik?


Lisa Zuidema onderzocht onder welke voorwaarden patiënten en burgers hun zorgdata willen delen.
Lees het originele artikel

x

Buurtzorg wil experiment met uitkomstgerichte bekostiging


Buurtzorg Nederland wil een experiment met uitkomstgerichte bekostiging in de wijkverpleging. Deze week had Jos de Blok overleg daarover met minister Hugo de Jonge van VWS en de top van de NZa.
Lees het originele artikel

x

‘Digitalisering is de rode draad door heel mijn leven’


Marjolein de Jong is sinds september bestuursvoorzitter bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij begon haar carrière als huisarts en stapte vervolgens over naar de ouderenzorg. Haar ervaring met patiëntenzorg en digitalisering vormen voor haar de basis om de zorg verder te verbeteren.
Lees het originele artikel

x

Zorglogistiek faciliteert zorg aan huis


In het traditionele model van de gezondheidszorg stond de zorginstelling centraal. Dit beeld is aan het verschuiven, steeds meer zorginstellingen organiseren de zorg rondom de patiënt. Twee trends liggen hieraan ten grondslag.
Lees het originele artikel

x

Medici en managers samen aan het roer


De besturingsprincipes en belangen van medici zijn anders dan die van de zorgbestuurders. Om alle belangen binnen de zorginstelling een plek te geven zoeken bestuurders naar vormen van duaal management. Linda Muijsers onderzocht de kracht en kwetsbaarheid van duaal bestuur.
Lees het originele artikel

x

Redding LangeLand en defusie RHG onzeker: financiering ontbreekt


De defusie van de Reinier Haga Groep en de redding van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zijn onzeker. De raad van bestuur heeft de financiering van de kostbare plannen nog lang niet rond: RHG moet de besprekingen met de banken en zorgverzekeraars nog beginnen.
Lees het originele artikel

x

Jacqueline Joppe: ‘Regiodenken is cruciaal voor tech-succes’


‘Sociale innovatie en technologie gaan pas vliegen als de gehele zorgketen samenwerkt’, aldus Jacqueline Joppe. In Noord-Oost Brabant buigt de vvt zich daarom met ziekenhuizen en huisartsen over de vraag hoe de zorg op de lange termijn toegankelijk blijft.
Lees het originele artikel

x

‘Onacceptabel als blijkt dat compensatieregeling kleine ziekenhuizen benadeelt’


Als zou blijken dat kleine ziekenhuizen of ziekenhuizen zonder lab enorm benadeeld worden door de compensatieregeling voor de coronakosten, is dat niet acceptabel, aldus ziekenhuisbestuurder Hugo Keuzenkamp. ‘Dat zou zeker een staart krijgen, maar ik heb nog geen overall analyse gezien.’
Lees het originele artikel

x

ZN en kabinet zien zorgkosten (nu 100 miljard) nog jaren fors stijgen


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wijst het kabinet erop dat het belangrijk is om de zorgkosten in de hand te houden. In de begroting voor VWS voor volgend jaar schat het kabinet dat die voor het eerst op 100 miljard euro uitkomen.
Lees het originele artikel