Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

‘De overgang naar de cloud kan ziekenhuizen kosten besparen’


Ziekenhuizen zijn bang voor hoge kosten als ze overstappen naar cloud-providers zoals Microsoft. Maar daar is weinig reden voor, aldus adviseurs van KPMG. Je moet er wel voor zorgen dat je als instelling in de lead blijft ten opzichte van de aanbieders. 
Lees het originele artikel

x

Hoe teams zichzelf wél succesvol kunnen besturen


Alle managers de deur uit en teams het stuur zelf in handen laten nemen. Ruth Maas, eenpersoons raad van bestuur van Zorgcentra de Betuwe, legt uit hoe het Rijnlands werken succesvol kan zijn. ‘Spreadsheets vol KPI’s en andere managementinformatie vormen een schijnwereld.’
Lees het originele artikel

x

Jim van Os corrigeert marktwerking ggz met verzekeraars


Hoogleraar psychiatrie Jim van Os ontwerpt een methode waarmee zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten de doorgeschoten marktwerking in de ggz kunnen corrigeren. ‘Je wilt niet dat alle ggz-winkeltjes zich richten op de relatief makkelijk behandelbare hoogopgeleide patiënten.’ 
Lees het originele artikel

x

Gaming-industrie inspireerde Philips voor operatie-arm


Het St. Antonius in Utrecht neemt als eerste ziekenhuis in Nederland de FlexArm in gebruik. Dit flexibele röntgenapparaat voor minimaal invasieve ingrepen, is ontwikkeld op basis van ervaringen uit de gaming-industrie. ‘Een PlayStation is eenvoudig te bedienen. Daar moeten we in de zorg ook naar toe.’
Lees het originele artikel

x

Minister: nieuwe bekostiging wijkverpleging komt in 2021


Met een nieuwe bekostiging en het terugdringen van ongecontracteerde zorg wil minister Hugo de Jonge van VWS de versnippering in de wijkverpleging tegengaan. De Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over wat de minister bedoelt met een herkenbaar team in de wijk en hoe het kan dat zorgverzekeraars circa 200 miljoen euro overhouden bij de zorginkoop.
Lees het originele artikel

x

Europa investeert jaarlijks tientallen miljoenen in e-health voor ouderen


De Europese Commissie steekt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in Active and Assisted Living (AAL) om de uitdaging van een stijgende levensverwachting en dubbele vergrijzing het hoofd te bieden.
Lees het originele artikel

x

Zo koppelt Bernhoven de eerste en tweede lijn


Alle patiënten in de regio aansluiten op een platform waar zij informatie uitwisselen met zorgverleners in de eerste én de tweede lijn. Dat is sinds kort mogelijk bij ziekenhuis Bernhoven in Uden.
Lees het originele artikel

x

‘Wvggz is veelkoppig bureaucratisch monster’


Psychiaters slaan alarm over de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz). In een brief aan de Tweede Kamer dringen ze aan op uitstel. ‘Invoering is voor patiënten zeer risicovol.’
Lees het originele artikel

x

Zorgbestuurder worstelt met regionale opdracht


Het is niet genoeg om de bedrijfsvoering op orde te hebben, zorgbestuurders moeten tegenwoordig ook de aanvoerders van een veranderagenda zijn. Hoog op deze agenda staat de opdracht om zorg op regionaal niveau te organiseren, in samenwerking met anderen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, zo klonk het vrijdag op het jaarcongres van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.
Lees het originele artikel

x

‘Zorgbestuurders tonen te weinig lef’


De ouderenzorg moet radicaal vernieuwen om de uitdagingen van de dubbele vergrijzing op te vangen, maar bestuurders zijn te behoudend, zegt bestuurder Laurent de Vries van Viattence in een afscheidsinterview. ‘Echte innovatie komt van de werkvloer.’
Lees het originele artikel