x

Businesscase preventie is lastig voor zorgverzekeraars


Zorgverzekeraars moeten nog maar zien of ze de vruchten plukken van investeringen in preventie. Menzis ziet inzet op preventie als maatschappelijke opgave.
Lees het originele artikel