x

Cao-acties ziekenhuizen beginnen weer


De eerste actiedag van de vakbonden voor een betere ziekenhuis-cao is op 18 september. Dan houdt een deel van het personeel van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een zondagsdienst.
Lees het originele artikel