x

IGJ legt weigerachtige curator IJsselmeerziekenhuis dwangsom op


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt de curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen een dwangsom op. De inspectie wil de curator zo dwingen inzage te geven in stukken om te beoordelen of er rond het faillissement sprake is geweest van belangenverstrengeling dan wel schending van de governance-code.
Lees het originele artikel