x

De complexiteit staat simpele oplossingen in de weg


Bestuurders in welzijn zijn bewogen mensen. Johan Brongers, voorzitter van de Raad van Bestuur van de in het Noorden actieve Tintengroep zet zich in voor de aanpak van intergenerationele armoede. Ook biedt hij ervaringsdeskundigen werkkansen. Zijn intrinsieke motivatie heeft te maken met zijn verleden als kind in een arm gezin. Hij is daarin niet de […]

Lees het originele artikel