x

De Groenlandse smeltwaterbuffer kan al over een eeuw zijn uitgewerkt


De ijskap kan dan tot bijna 1 cm per jaar gaan bijdragen aan de wereldwijde zeespiegelstijging.
 
Lees het originele artikel