x

Deze zorgpaden professionaliseren de wijkverpleging, ‘maar deel ook jóúw kennis’ 


Actuele kennis toegankelijker maken voor de wijkverpleging, dat is het doel van wijkverpleging.org. Op deze site zijn diverse zorgpaden te downloaden als aanvulling op bestaande richtlijnen en protocollen. De initiatiefnemers hopen op veel feedback van collega’s.

Lees het originele artikel