x

Dit zijn de fabels uit de EBP-kennistest, bijvoorbeeld over katheters, vochtbalans en vallen


In de EBP-kennistest legden we jullie 20 stellingen voor met de vraag: is dit een feit, een fabel of een evidence gap? Hier de stellingen die een FABEL zijn, bijvoorbeeld over bedrust na angiografie en vervangen van een katheterzak.

Lees het originele artikel