x

Drastische gevolgen voor reumapatiënt na schrappen fysiotherapie


Met ParaBench hebben we inzichtelijk gemaakt wat de daling is van het aantal klachten die in behandeling genomen worden op het gebied van Reuma. De afgelopen 2 jaar is er een vrij constante lijn met een relatief kleine schommeling in de aantallen patiënten. Sinds dat de vergoeding uit de basis verzekering is gehaald zien we een erg sterke daling van het aantal klachten. Er blijft nog maar een derde over van het aantal patiënten tov de voorgaande jaren. De gevolgen hiervan zijn ook niet gering te noemen. Het reumafonds heeft in een bericht van 4 oktober jl. laten weten dat veel reumapatienten in de problemen zijn geraakt doordat ze geen fysiotherapie meer kunnen afnemen. “Door minder fysiotherapiebehandelingen hebben zij meer pijn, gebruiken ze meer medicijnen en zijn ze vaker afhankelijk van hulp uit hun omgeving.

Bron: ParaBench

Uitstellen van fysiotherapiebehandelingen leidt tot maar liefst 80% meer fysieke klachten, 16% minder sociale contacten en 12% meer psychische klachten”. Het lijkt ook maar een beperkte besparing omdat er dus volgens de site van het reumafonds ook sprake is van consumptie van andere zorg; “Zo gebruikt 62% van die groep meer medicijnen en zegt 56% vaker naar een specialist te gaan. Voor 15% van hen is (meer) thuiszorg nodig.
Daarnaast maakt 34% meer gebruik van hulpmiddelen, zoals een stok of rollator. De grote vraag is dan ook of de bezuiniging wel echt een bezuiniging is, zeker als je bedenkt dat mensen zich vaker ziek melden op het werk of zelfs arbeidsongeschikt raken”