x

KNGF pleit voor handhaving niet-chronische fysiotherapie in basispakket


Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is verbaasd over de berichtgeving over verdere uitkleding van het basispakket. Het is bekend dat ook gekeken is naar het schrappen van (niet-chronische) postoperatieve fysiotherapeutische zorg* uit het basispakket. “Voor zover wij weten, heeft de berekening van het CPB niet tot een beleidsvoornemen op het ministerie geleid. Terecht ook, want het schrappen van postoperatieve fysiotherapie uit het basispakket is een kortzichtige maatregel”, aldus Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter van het KNGF.

Kortzichtige maatregel

Fysiotherapie levert een belangrijke bijdrage aan een gezond Nederland. Verder korten op deze preventieve en bewezen kosteneffectieve vorm van zorg is onverantwoordelijk. Bij deze fysiotherapeutische zorg gaat het om het helpen voorkomen van vermijdbaar functieverlies, om het terugdringen van complicaties en het verkorten van de opnameduur. Alles om ervoor te zorgen dat de patiënt snel doorstroomt: zowel voor als na een operatie. Het beperken van de toegang tot fysiotherapie na een operatie, zal dat leiden tot bijvoorbeeld een langere herstelperiode en een langer arbeidsverzuim. Zijlstra: “De gevolgen zijn overduidelijk. Patiënten zijn langer bezig met hun herstel, kunnen minder snel weer participeren en bovendien is de kans groot dat ze uiteindelijk toch een beroep op zorg doen verderop in de keten. Dat brengt hogere kosten met zich mee”. Zijlstra kan zich dan ook niet voorstellen dat het kabinet de ‘ technische’ oefening van het CPB omzet in een concreet plan.

Kosteneffectiviteit fysiotherapie

Fysiotherapie levert een grote bijdrage aan de gezondheid(swinst) van patiënten. Dit blijkt onder andere ook uit een recent onderzoek naar het effect van fysiotherapie bij vijf chronische aandoeningen. Naast gezond-heidswinst, is er sprake van grote kosteneffectiviteit die het beste tot zijn recht komt als die aandoeningen in de basisverzekering opgenomen zijn . “Het huidige kabinet hecht veel belang aan aantoonbare effectiviteit van de zorg. Dat maakt de fysiotherapeut een prima partner voor de overheid”, meent de KNGF-voorzitter.

Zorg in de buurt

Zijlstra ziet nog een groot pluspunt: “De organisatie van fysiotherapiepraktijken is kleinschalig, waardoor zorg dicht bij de patiënt vanzelfsprekend is. Al met al, levert fysiotherapie een directe bijdrage aan de doelstellingen van het nieuwe kabinet. Om die bijdrage ook in de toekomst veilig te stellen, is het van belang dat de politiek fysiotherapie drempelloos toegankelijk houdt en de fysiotherapeut meer regie geeft in de beweegzorg “.

*Wat is postoperatieve fysiotherapie: postoperatieve fysiotherapie is het recht van patiënten op fysiotherapie (gedurende 12 maanden) nadat ze in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Volwassenen komen ná de 20ste behandeling in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kan de patiënt opvangen met een aanvullende verzekering die fysiotherapie vergoedt.

Bron: KNGF