x

EBP | Eenmalige of verblijfskatheter bij blaasretentie en urineweginfecties?


Verpleegkundigen onderzochten of een verblijfskatheter bij cliënten met blaasretentie tot minder urineweginfecties leidt dan intermitterend katheteriseren.

Lees het originele artikel