x

Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht


Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen.
Lees het originele artikel