x

EHealth krijgt vaart


EHealth krijgt een steeds meer belangrijke en concrete rol in de zorg. Patiëntenfederatie NPCF, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en artsenkoepel KNMG lanceerden in juni 2012 de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth. De drie partijen hebben hierin samen afspraken vastgelegd om vaart te maken met het gebruik van online toepassingen in de zorg. Inmiddels zijn de verschillende speerpunten verder uitgewerkt.

ZN werkt bijvoorbeeld aan het breder inzetten van teleconsultatie in de reguliere zorg. Teledermatologie is al één van de meest succesvolle eHealth toepassingen, maar er ligt nog veel potentieel bij de inzet van teleconsultatie tussen artsen en patiënten, én tussen artsen onderling. Het doel: sneller betere zorg dicht bij de patiënt tegen lagere kosten. Zorgverzekeraars werken samen aan het eenduidig opnemen van teleconsultatie in hun contracteringsbeleid. De toepassingen van standaarden, normen én het daadwerkelijk koppelen van systemen is een voorwaarde voor brede toepassing van eHealth in de praktijk.

Zorginfrastructuur

Daarnaast hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars onlangs overeenstemming bereikt over de voortzetting van de landelijke zorginfrastructuur. Dit maakt de weg vrij naar het grootschalig gebruik van de zorginfrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten.

Hartfalen

Voor instellingen die met telemonitoring bij chronisch hartfalen aan de slag willen, hebben zorgverzekeraars gezamenlijke inkoopcriteria geformuleerd in een inkoopgids eHealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus. Naast de zorgverzekeraars werken ook Artsenkoepel KNMG en NPCF aan de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth. KNMG werkt met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Hart en Vaatgroep aan de verdere opschaling van telemonitoring bij hartfalen. Er wordt hierbij voortgebouwd op de resultaten van eHealthNU. TNO begeleidt het project. Met het oog op de verdere bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt heeft de NPCF de Digitale ZorgGids gelanceerd, een onafhankelijk, objectief en betrouwbaar kennisplatform over eHealth.

Geen toevoeging extra zorg

EHealth wordt ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. De reguliere toepassing van eHealth draagt bij aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor patiënten.

Bron: ZN