x

Zorgverzekeraars verhalen hersteloperaties PIP-implantaten op ziekenhuizen


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verhaalt namens de zorgverzekeraars de kosten van het verwijderen en het vervangen van de ondeugdelijke PIP-implantaten op de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s), die destijds de implantatie hebben uitgevoerd. Dat staat in een brief die ZN onlangs stuurde naar deze ziekenhuizen en zbc’s.

De zorgverzekeraars zien het als hun taak om de kosten van de hersteloperaties te verhalen op ziekenhuizen en zbc’s, die de afgelopen jaren PIP-implantaten hebben aangebracht. Zorgverzekeraars zijn van mening dat premiebetalers niet voor deze kosten mogen opdraaien. Op de fabrikant rust een productaansprakelijkheid. Maar die is failliet gegaan, waardoor zorgverzekeraars de kosten niet rechtstreeks bij de fabrikant kunnen verhalen. Op het ziekenhuis of zbc, die destijds de implantatie heeft uitgevoerd, rust echter ook een aansprakelijkheid vanwege het gebruik van ondeugdelijk materiaal. Ondanks het feit dat zij op dat moment wellicht niet konden weten dat de implantaten niet goed waren, blijven ziekenhuizen en zbc’s verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling.

30 ziekenhuizen

ZN heeft circa 30 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra een brief gestuurd waarin ZN namens de zorgverzekeraars de kosten verhaalt van de hersteloperatie. Deze zijn gedestilleerd uit de lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en zorgverzekeraars. In de periode 2001-2010 zijn ruim 1900 PIP-implantaten aangebracht door de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Uit onderzoek bleek dat de kans bestaat dat PIP-implantaten gaan lekken of scheuren. De IGZ heeft daarom vrouwen met PIP-implantaten geadviseerd om de implantaten te laten verwijderen en eventueel te vervangen. Vanwege de acute noodzaak van de hersteloperaties hebben zorgverzekeraars unaniem besloten om alle behandelingen te vergoeden, ongeacht of het destijds van cosmetische of medisch noodzakelijke aard was.

Claim ziekenhuizen bij hun schadeverzekeraar

De hersteloperaties zijn nu vanuit de zorgverzekeringpremies betaald. Door de kosten van die operaties te verhalen bij ziekenhuizen en zbc’s. komen de kosten van de hersteloperaties niet ten laste van de premiebetaler. Daarnaast zullen zorgverzekeraars ook andere extra medische kosten, die in verband staan met het gebruik van PIP-implantaten, verhalen. Het ligt voor de hand dat de ziekenhuizen en zbc’s hun claim neerleggen bij hun schadeverzekeraar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is op de hoogte.

Bron: ZN.nl