x

Elektronische code in de strijd tegen resistente bacteriën


Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Een nieuwe set labcodes versnelt de informatie-uitwisseling tussen RIVM en laboratoria.
Lees het originele artikel