x

EMA toetst veiligheid cholesterolmiddel tredaptive


De European Medicines Agency (EMA) gaat de veiligheid en effectiviteit van tredaptive evalueren. De EMA heeft dit besloten nadat uit voorlopige resultaten van een fase III-onderzoek bleek dat het middel in combinatie met een statine het risico op een myocardinfarct, stroke of andere grote vasculaire gebeurtenis, niet verminderde, in vergelijking met de behandeling met alleen een statine, en juist gepaard ging met meer weliswaar niet-fatale bijwerkingen.
Lees het originele artikel