x

Ernstige zorgen over lange wachttijden belangrijke behandelingen hart- en vaatpatiënten


Hart- en vaatpatiënten moeten op dit moment te lang wachten op belangrijke behandelingen in het ziekenhuis. Dit leidt tot klachten die toenemen, conditie die afneemt en grote zorgen onder patiënten en hun naasten: gaat het verloop van mijn behandeling wel goed? Worden er belangrijke zaken gemist? Wanneer word ik geholpen? Dit alles heeft enorme gevolgen […]

Het bericht Ernstige zorgen over…

….
Lees het originele artikel