x

Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug


2017 is een recordjaar op het gebied van gezondheidsbedreigende exotische muggen. In tien gemeenten zijn  drie exotische muggensoorten aangetroffen, waaronder de tijgermug. Acht jaar nadat de Tweede Kamer de ‘motie nultolerantie’ met algemene stemmen aannam, is de situatie alleen maar verontrustender geworden. Dat schrijven drie experts op het gebied van bio-invasies en exotische muggen in […]
Lees het originele artikel