x

Financieringskorset fnuikt groei geriatrische revalidatie


In de geriatrische revalidatiezorg ontstaan steeds meer specialisaties, wat goed is voor de kwaliteit van zorg. Als gevolg daarvan neemt de zorgzwaarte in de revalidatie-instellingen toe. Het financieringssysteem is hier echter niet op aangepast.

Lees het originele artikel