x

FNV: Doktersassistenten en praktijkondersteuners krijgen ruim 10% meer salaris


In anderhalf jaar tijd zeker 10% meer salaris, meer vrije tijd en voorrang voor vaste medewerkers bij invulling van de roosters. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken voor de ruim 34.000 werknemers die vallen onder de cao Huisartsenzorg. Hierin zijn huisartsen niet meegeteld, zij hebben een eigen cao. Mitchell Hoogenhout, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben in dit onderhandelaarsakkoord ook nadrukkelijk ingezet op meer vrije tijd. Werknemers kunnen zelf kiezen wanneer ze deze extra vrije uren willen opnemen.’

De gemaakte afspraken worden nu aan de leden van de vakbonden voorgelegd. Zij kunnen tot en met 7 december stemmen.  

Salaris

De salarissen gaan op 1 februari met 5% omhoog voor de werknemers in de lagere en middelste salarisschalen, met een bodem van € 175 euro bruto. Dat zijn onder meer de doktersassistenten, praktijkondersteuners en werknemers op de huisartsenpost. De werknemers in de hogere salarisschalen krijgen er op die datum 4% bij, ook met een bodem van € 175 euro bruto. Op 1 november 2024 volgt een tweede loonsverhoging, dan van 2,5%. In 2025 krijgen alle werknemers er op 1 mei nog eens 2,5% bij.

Extra vrije dagen

In 2024 krijgen alle medewerkers 10 uur (op fulltime basis) extra vrije tijd. En vanaf 2025 is dat 20 uur per jaar (op fulltime basis). Deze uren vallen onder het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Het is de eerste keer dat er in de cao Huisartsenzorg een PLB is opgenomen. Hoogenhout: ‘Een mooie stap voor de werknemers omdat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze deze extra vrije tijd willen opnemen. De extra uren hoeven overigens niet in het jaar zelf opgenomen te worden, werknemers kunnen ze ook opsparen.’

Betere balans werk-privé

Naast de afspraken voor het PLB zijn er nog meer afspraken gemaakt die moeten zorgen voor een betere werk-privébalans, onder meer het recht op onbereikbaarheid. Ook zijn werknemers van 60 jaar of ouder niet meer verplicht om nachtdiensten te draaien. Die grens lag op 62 jaar.

Meer verbeteringen

Tot slot is de reiskostenvergoeding verbeterd waardoor werknemers die meer dan 5 kilometer van hun werk wonen ook de eerste 5 kilometer vergoed krijgen. De reiskostenvergoeding zelf is verhoogd naar € 0,23 per kilometer. De thuiswerkvergoeding wordt in 2024 aangepast aan de maximale belastingvrije vergoeding.

Ruim 34.000 werknemers

De cao Huisartsenzorg geldt voor ruim 34.000 die werken in de huisartsenzorg. De cao gaat in op 1 januari en loopt tot en met 30 juni 2025. Huisartsen vallen onder een andere cao.

Bron: FNV
Het bericht FNV: Doktersassistenten en praktijkondersteuners krijgen ruim 10% meer salaris verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel