x

Geen medisch beroepsgeheim bij fraude


DEN HAAG – Het medisch beroepsgeheim mag worden gebroken om uitkeringsfraude te bestrijden.  
Lees het originele artikel