x

Geld voor hiv-onderzoek in Zuid-Afrika


Het UMC Utrecht steunt het Zuid-Afrikaanse Ndlovu Research Consortium met 100.000 euro. Samen met de Universiteit Utrecht doet het UMC Utrecht daar onderzoek naar hiv.
Sinds 2009 werken het UMC Utrecht en de Faculteit Sociale Wetenschappen …
Lees het originele artikel