x

Grote Toename in Seksueel Overdraagbare Aandoeningen: Nieuwe Uitdagingen voor HIV en Hepatitis


Amsterdam, 21 mei 2024 – Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) nemen wereldwijd aanzienlijk toe, aldus een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit rapport, getiteld “Implementing the global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022–2030”, benadrukt de aanhoudende uitdagingen op het gebied van volksgezondheid, veroorzaakt door HIV, virale hepatitis en andere SOA’s. Elk jaar resulteren deze aandoeningen in ongeveer 2,5 miljoen sterfgevallen.

Het rapport toont aan dat SOA’s in veel regio’s toenemen. In 2022 hebben WHO-lidstaten een ambitieus doel gesteld om het jaarlijkse aantal syfilisinfecties bij volwassenen tegen 2030 met tien keer te verminderen, van 7,1 miljoen naar 0,71 miljoen. Echter, nieuwe syfilisgevallen bij volwassenen in de leeftijd van 15-49 jaar stegen in 2022 met meer dan 1 miljoen, wat het totaal op 8 miljoen bracht. De grootste stijgingen werden waargenomen in Amerika en Afrika.

Stijgende Incidentie van SOA’s

De vier behandelbare SOA’s – syfilis (Treponema pallidum), gonorroe (Neisseria gonorrhoeae), chlamydia (Chlamydia trachomatis) en trichomoniasis (Trichomonas vaginalis) – veroorzaken dagelijks meer dan 1 miljoen infecties. Het rapport merkt een toename op van zowel syfilis bij volwassenen als congenitale syfilis (523 gevallen per 100.000 levendgeborenen per jaar) tijdens de COVID-19-pandemie. In 2022 waren er 230.000 sterfgevallen gerelateerd aan syfilis.

Ook gonorroe toont een alarmerende trend met een toename van multi-resistente stammen. In 2023 meldden 9 van de 87 landen waar verbeterd toezicht op gonorroe-antibioticaresistentie werd gehouden, verhoogde niveaus van resistentie tegen ceftriaxon, de laatste behandelingsoptie. De WHO houdt de situatie in de gaten en heeft de aanbevolen behandeling bijgewerkt om de verspreiding van deze resistente gonorroe-stam te verminderen.

HIV en Hepatitis: Aanhoudende Uitdagingen

In 2022 werden er ongeveer 1,2 miljoen nieuwe gevallen van hepatitis B en bijna 1 miljoen nieuwe gevallen van hepatitis C geregistreerd. Het geschatte aantal sterfgevallen door virale hepatitis steeg van 1,1 miljoen in 2019 naar 1,3 miljoen in 2022, ondanks effectieve preventie- en behandelingsmogelijkheden.

Het aantal nieuwe HIV-infecties daalde slechts licht van 1,5 miljoen in 2020 naar 1,3 miljoen in 2022. Vijf kernpopulaties – mannen die seks hebben met mannen, mensen die drugs injecteren, sekswerkers, transgender personen en mensen in gevangenissen – ervaren nog steeds aanzienlijk hogere HIV-prevalentie. Geschat wordt dat 55% van de nieuwe HIV-infecties voorkomt bij deze groepen en hun partners. In 2022 waren er 630.000 HIV-gerelateerde sterfgevallen, waarvan 13% bij kinderen jonger dan 15 jaar.

Vooruitgang in Toegang tot Zorg

Ondanks de stijgende cijfers, tonen inspanningen van landen en partners om de toegang tot SOA’s, HIV en hepatitis-diensten te verbeteren, aanzienlijke vooruitgang. WHO heeft 19 landen gevalideerd voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van HIV en/of syfilis. Botswana en Namibië zijn op weg om HIV te elimineren, waarbij Namibië het eerste land is dat een dossier heeft ingediend voor de drievoudige eliminatie van moeder-op-kind transmissie van HIV, hepatitis B en syfilis.

Noodzaak voor Duurzame Planning

Het rapport doet aanbevelingen voor landen om gedeelde benaderingen te versterken voor het bereiken van de doelen:

Voer beleids- en financieringsdialogen om nationale duurzaamheidsplannen te ontwikkelen.

Consolideer en stem ziektegerichte richtlijnen, plannen en ondersteuning af binnen een eerstelijnszorgbenadering.

Versnel inspanningen om criminalisering, stigma en discriminatie binnen de gezondheidszorg aan te pakken, vooral tegen bevolkingsgroepen die het meest worden getroffen door HIV, virale hepatitis en SOA’s.

Breid multi-ziekte eliminatiebenaderingen en -pakketten uit, geïnspireerd door de drievoudige eliminatie van moeder-op-kind transmissie.

Met veel indicatoren die nog ver van de doelstellingen af zijn, is er dringend behoefte aan meer politieke wil en inzet om de inspanningen te versnellen.

Dit rapport zal worden besproken tijdens de zevenenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering.

Bron: WHO
Het bericht Grote Toename in Seksueel Overdraagbare Aandoeningen: Nieuwe Uitdagingen voor HIV en Hepatitis verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel