x

Head to head: linagliptine en glimepiride


Linagliptine en glimepiride hebben een vergelijkbaar effect op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met diabetes type 2 (DM2). Toch zijn er kleine, maar klinisch-relevante verschillen tussen de middelen. Dat blijkt uit de CAROLINA-trial waarvan de uitkomsten maandag op de ADA zijn gepresenteerd.
Lees het originele artikel