x

Het Nederlandse zorgstelsel na 2050


“We denken niet vanuit de Polder, maar vanuit het maatschappelijk belang.” Onder de noemer Zorg 2050+ willen drie prominente leden van het Linnean Initiatief een beeld schetsen van hoe het Nederlandse zorgstelsel er na 2050 uit moet zien.

Lees het originele artikel