x

Het negatieve effect van de aanpak van ggz-wachtlijsten


De aanpak van de wachtlijsten in de ggz heeft vooralsnog een negatief effect: niet minder maar méér ggz-patiënten moeten langer dan 14 weken wachten voor ze een intake kunnen krijgen in de ggz. Dit jaar wachtten 42.000 mensen te lang. Het veld werkt hard aan oplossingen, maar de rapporten laten duidelijk zien waar het op vastloopt.

Lees het originele artikel