x

Industrie blijft gunstiger resultaten melden


Studies naar de werkzaamheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die betaald zijn door de industrie rapporteren (nog steeds) positievere uitkomsten, minder bijwerkingen en gunstigere conclusies dan studies van onafhankelijke onderzoekers. Daar staat tegenover dat studies …
Lees het originele artikel