x

Jeroen Bosch Ziekenhuis behaalt veiligheidscertifcaat


Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in december het VMS-certificaat ontvangen, dat wil zeggen dat het ziekenhuis voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet voldoen. Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continu veiligheidsrisico’s …
Lees het originele artikel